Тренировки

19 май 2024, неделя

09:00 - 10:30 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа

20 май 2024, понеделник

09:00 - 10:30 ФК Спартак Варна 2010 - Бели Локомотив "Ж.Господинов" Активираща
10:30 - 12:00 ФК Спартак Варна 2010 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Подготовка
10:30 - 11:40 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 2010 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Подготовка
17:00 - 18:30 ФК Спартак Варна 2010 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Подготовка
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2018 - Сини Зала "Спартак" Тренировк
18:00 - 19:15 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
18:00 - 19:00 Набор 2016 - Спартачко Мини игрища "Спартак" Дрибъл + 1 на 1
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2016 - Червен Мини игрища "Спартак" Дрибъл+1 на 1
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2014 - Бели Локомотив "Ж.Господинов" Понеделник
19:45 - 21:25 ФК Спартак Варна 2011 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
20:00 - 21:15 ФК Спартак Варна 2014 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Понеделник

21 май 2024, вторник

08:00 - 09:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
10:30 - 11:40 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
10:30 - 12:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 2010 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
17:00 - 18:10 ФК Спартак Варна 2012 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Технико-тактическа тренировка
17:00 - 18:00 ФК Спартак Варна 2016 - Бели Мини игрища "Спартак" Дрибъл + 1 на 1
17:45 - 18:45 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:00 - 19:15 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
18:00 - 19:30 ФК Спартак Варна 2010 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2016 - Сини Мини игрища "Спартак" Дрибъл + 1 на 1
18:00 - 19:00 Набор 2016 - Спартачко Мини игрища "Спартак" Кондиция+ подавания+ 1 на 1
18:20 - 19:20 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:30 - 19:30 ФК Спартак Варна 2015 - Червен Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
18:30 - 19:30 ФК Спартак Варна 2014 - Бели Локомотив "Ж.Господинов" Вторник
19:00 - 20:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2017 - Сини Зала "Спартак" Спартак
19:30 - 20:30 ФК Спартак Варна 2015 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
19:30 - 21:00 ФК Спартак Варна 2012 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа тренировка
19:45 - 21:25 ФК Спартак Варна 2011 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка

22 май 2024, сряда

08:00 - 09:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
09:30 - 10:45 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
10:30 - 12:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
17:00 - 18:00 ФК Спартак Варна 2016 - Бели Мини игрища "Спартак" Кондиция+ подавания + 1 на 1
17:45 - 18:45 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2018 - Сини Зала "Спартак" Тренировка
18:00 - 19:20 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2016 - Сини Мини игрища "Спартак" Кондиция+ подавания+ 1 на 1
18:20 - 19:20 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:30 - 19:30 ФК Спартак Варна 2015 - Червен Локомотив "Ж.Тунчев" Технико-тактическа
19:00 - 20:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2017 - Бели Зала "Спартак" Спаpтак
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2014 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Сряда
19:30 - 20:30 ФК Спартак Варна 2015 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
19:30 - 21:10 ФК Спартак Варна 2011 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
20:00 - 21:00 ФК Спартак Варна 2014 - Бели Локомотив "Ж.Господинов" Сряда

23 май 2024, четвъртък

08:00 - 09:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
10:30 - 12:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
17:00 - 18:00 ФК Спартак Варна 2016 - Бели Мини игрища "Спартак" Реакция+ завършвания
17:45 - 18:25 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2018 - Сини Зала "Спартак" Тренировка
18:00 - 19:00 ФК Спартак Варна 2016 - Червен Мини игрища "Спартак" Кондиция+ подавания+ 1 на 1
18:00 - 19:00 Набор 2016 - Спартачко Мини игрища "Спартак" Реакция + завършвания
18:15 - 19:45 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
18:30 - 19:05 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
18:30 - 19:30 ФК Спартак Варна 2015 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
18:30 - 19:45 ФК Спартак Варна 2014 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Четвъртък
19:00 - 20:00 Вратари Локомотив "Ж.Господинов" Румен Русев
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2017 - Сини Зала "Спартак" Спартак
19:30 - 20:30 ФК Спартак Варна 2015 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Техническа
19:45 - 21:15 ФК Спартак Варна 2011 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка

24 май 2024, петък

10:30 - 12:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
15:30 - 17:00 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
18:15 - 19:35 ФК Спартак Варна 2015 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Технико тактическа
18:30 - 19:40 ФК Спартак Варна 2011 - Сини Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
18:30 - 19:30 ФК Спартак Варна 2015 - Червен Локомотив "Ж.Тунчев" технико-такт
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2017 - Бели Зала "Спартак" Спаpтак
19:00 - 20:00 ФК Спартак Варна 2014 - Бели Локомотив "Ж.Господинов" Петък
20:00 - 21:10 ФК Спартак Варна 2011 - Бели Локомотив "Ж.Тунчев" Тренировка
20:00 - 21:15 ФК Спартак Варна 2014 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Петък

25 май 2024, събота

09:00 - 10:30 ФК Спартак Варна 07/08 - Сини Локомотив "Ж.Господинов" Технико-тактическа
10:30 - 11:30 ФК Спартак Варна 2015 - Червен Локомотив "Ж.Тунчев" технико-тактическа
11:00 - 12:00 ФК Спартак Варна 2017 - Бели Зала "Спартак" Спаpтак
12:00 - 13:00 ФК Спартак Варна 2017 - Сини Зала "Спартак" Спаpтак

Интересуваш се от Академия "ФК Спартак Варна"?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →

Партньори